Street Foods

Mera Hot Chicken

Rumah Makan

Kedai Tora Gulon

Street Foods

Geprek Mesir Sukabirus

Rumah Makan

Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku – Ubud Pusat

Rumah Makan

RM. Cici

Rumah Makan

Seafood Tenda Rasa